Start för TYAs nya YKB-portal för fortbildningsmaterial

TYA lanserar nu de första delarna av den nya YKB-portalen.

Portalen är en del av det nya fortbildningsmaterialet. För närvarande finns bara material kopplat till delkurs 1 tillgängligt. TYA har för avsikt att stegvis utöka innehållet i portalen allt eftersom fler delar av fortbildningsmaterialet blir klart.