Om portalen

Portalen innehåller material som kompletterar TYAs fortbildningshäften och som hjälper dig att lägga upp och genomföra dina egna fortbildningskurser.

 

Här hittar du allt bildmaterial från fortbildningshäftena i Powerpoint-format. Du får använda detta bildmaterial i egna presentationer och kompletterar med egna texter och bilder. Du får däremot inte använda TYAs bildmaterialet i andra sammanhang.

Du får också tillgång till ett frågematerial i Word-format där du kan välja ut det som passar i din fortbildning. Även här kan och bör du komplettera med eget material. Frågorna är av tre slag:

  • Faktafrågor för sammanfattning/repetition av text-/kursinnehållet. Frågorna kan förslagsvis besvaras enskilt eller i par.
  • Beräkningar/problem som deltagarna kan jobba med enskilt, i par eller i grupp.
  • Diskussionsfrågor som kräver bedömningar eller rör värderingar. Frågorna är lämpliga som utgångspunkt för argumentation och ställningstagande i grupp.

I portalen ligger dessutom vissa filmer med anknytning till de olika delkurserna.

Slutligen finns det också annat material som varierar mellan de olika delkurserna. Det kan vara tillämpningsövningar, enklare tester etc.

Observera att portalen är under uppbyggnad och att innehållet kommer att utökas efter hand.

Om portalen

Portalen innehåller material som kompletterar TYAs fortbildningshäften och som hjälper dig att lägga upp och genomföra dina egna fortbildningskurser.
LÄS MER

Om licensen

Du behöver en licens för att få tillgång till fortbildningsmaterialet i portalen. Licensen gäller under ett år.
LÄS MER

Körning i cirkulationsplats

Nytt filmmaterial till delkurs 1.

LÄS MER

Film i YKB-portalen

Nu finns en första film att ladda ner ifrån YKB portalen. Den heter ”Drivlinan” och ligger under innehållet i Delkurs 1.

LÄS MER
ALLA NYHETER