Om licenserna

Du behöver en licens för att få tillgång till fortbildningsmaterialet i portalen. Licensen är personlig och gäller under ett år efter aktiveringen. Du måste därefter aktivt förnya den. Du får ett påminnelsemejl innan din licens löper ut. Licenserna är av två slag. För närvarande finns endast baslicensen tillgänglig. Se nedan.

Baslicens

Baslicensen ger dig tillgång till material som är kopplat till de åtta obligatoriska målen enligt bilagan till förordningen(2007:1470) om yrkesförarkompetens.

 

Pris

Baslicensen kostar 2000 kr per år exkl. moms.

För anställda på TYA-anslutna företag och gymnasieskolor är priset 1000 kr per år exkl. moms.

Tilläggslicens

Tilläggslicensen ger dig tillgång till material som är kopplat till de fem icke obligatoriska målen i en YKB-fortbildning. Observera att denna licens ännu inte är tillgänglig.

Om portalen

Portalen innehåller material som kompletterar TYAs fortbildningshäften och som hjälper dig att lägga upp och genomföra dina egna fortbildningskurser.
LÄS MER

Om licenserna

Du behöver en licens för att få tillgång till fortbildningsmaterialet i portalen. Licensen gäller under ett år.
LÄS MER

Nytt material i YKB-portalen

Material för delkurs 3 är nu på plats

LÄS MER

Start för TYAs nya YKB-portal för fortbildningsmaterial

TYA lanserar nu de första delarna av den nya YKB-portalen.

LÄS MER
ALLA NYHETER